تو رو مي خوام  تورو می خوام

                   yu

با تو  شبام  پر  ستاره است
فصل  تولدي  دو باره است                       
دوست  دارمت واسه  هميشه 
هيچ كسي  مثل  تو  نمي  شه
وقتي  كه مي  گي  اينجا  بمون
پر  مي  كشم  تا به  آسمون
از  خوشي  پر مي  شه  قلبا مون
غم  مي  ره  از  دل  و  دنيا مون
وا ي  بخون   عشقو از تو  ي  چشام
از  شب قصه  ها  بگو  برام
گرمي  دستاي  تو  رو مي خوام
تو رو  مي  خوام  تو  رو  مي خوام 
تو  رو مي خوام
واي  اگه  گم بشي  پيدا نشي
از  خودم از  دلم   جدا  بشي
شب بشه روز  بشه  تو نباشي 
تو رو  مي  خوام  تو  رو  مي خوام
 تو  رو مي خوام
تو رو  مي  خوام  تو  رو  مي خوام 
تو  رو مي خوام

دستاي  تو  ساحل عشقه
دنياي  من  با  تو  بهشته
انگار  يكي  ميان  قلبم
اسم  قشنگت رو  نوشته
خنده  تو چه  عاشقونه است
بوسه  تو چه بي  بهونه است 
ديدن تو  مثل  يه روياست
فرصت شادي  وتقلاست
وا ي  بخون   عشقو از تو  ي  چشام
از  شب قصه  ها  بگو  برام
گرمي  دستاي  تو  رو مي خوام
تو رو  مي  خوام  تو  رو  مي خوام
 تو  رو مي خوام
واي  اگه  گم بشي  پيدا نشي
از  خودم از  دلم   جدا  بشي
شب بشه روز  بشه  تو نباشي 
تو رو  مي  خوام  تو  رو  مي خوام 
تو  رو مي خوام
تو رو  مي  خوام  تو  رو  مي خوام 
تو  رو مي خوام

                 sheila   

 
 
 |    نوشته شده توسط امید نوری
 

pctfx3.3

Desert Float Template

Interactive Multimedia CD Catalogue گروه طراحي چندرسانه اي وبلاگ رسانه گشت و گذار در دنياي رسانه هاي ديجيتال Medium Blog - Digital Media World قالبهاي رايگان سايت و وبلاگ Advanced Persian Blog Templates

اطلاعات مربوط به كارگاه طراحي قالب: Professional Web Site Design Center Template Design Workshop, دانلود قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, جزئيات قالب هاي رايگان Template Design Workshop, وبلاگ كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, جستجوي قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, تماس با كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, درباره كارگاه طراحي قالب

اطلاعات مربوط به گروه طراحي چندرسانه اي: Web Development Department - Multimedia Design Group , بخش توسعه وب - گروه طراحي چند رسانه اي Web Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي وب - گروه طراحي چند رسانه اي Multimedia Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي چند رسانه اي - گروه طراحي چند رسانه اي Blog - Multimedia Design Group , وبلاگ - گروه طراحي چند رسانه اي

اطلاعات مربوط به تكنوراتي: pictofxt Farsi Blog Porteghal Domain Registration

میزبانی میزبان هاست دامین دامنه دومین